تست مایعات نافذ (سطح یک)

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

NDT یا تست های غیر مخرب چیست؟

تست های غیر مخرب به تستهایی گفته می شود که بر روی قطعات مختلف انجام شده،بدون اینکه به آن صدمه زده یا تخریب کنند و کیفیت آنرا مورد بررسی قرار می دهند

تست مایعات نافذ PT

تست مایعات نافذ یا پی تی یکی از قدیمی ترین و ساده ترین روشهای تست غیر مخرب می باشد که می تواند بر روی قطعات مختلف فلزی و غیر فلزی بکار رفته و عیوب سطحی آنرا آشکار نماید.

 

 

error: Content is protected !!
Phasellus neque. lectus dolor velit, Curabitur